Thursday, October 16, 2008

Wordless Wednesday . . . daw!

Iyan ang tawag sa isang grupo dito sa Net.
Kasama diyan ang walang kasing OA kong anak na si Sweepy at siguro pati na rin si Bogart. Nagkikita kita sila kada Miyerkules (kahapon sa Pinas pero dahil nauuna tayo ng isang araw sa kanila ay lumalabas sa araw ng Huwebes) at saka nag-po-post ng litrato lamang, sapagkat, dapat WALANG SALITA. Eh, "wordless" nga, di ba?

Pero, wag ka, pag sinilip mo ang grupo, aba! isang katerbang SALITA! Puro satsat!
Ay sus, StaQueBarbaridad!

Puwes, kung ako ang tatanungin. . .
eto ang totong wordless ko para sa inyo . . .
. . . tamaan sana kayo ng kidlat.
Este, ng walang kagilagilalas na wordless day.
Ahem.