Friday, August 15, 2008

Eto si Saver . . .Siya ay isang asong mestiso
nakatira sa dulo ng Rainbow Ave.
Ilang araw na padaan-daan siya
kasama ng kaibigan niyang tao
inaabangan ang libreng bakuna
na ipinahayag sa buong bahayan
dito sa aming lugar.

Kami ng pamilya ko
lalo na ang anak kong si Sweepy
ay siyang kumakatawan
bilang SuperDog o Bantay ng Bayan
na tumutulong na ipaalam
ang tamang pag-alaga sa mga hayop
at ng kapaligiran na rin.

At ang libreng bakuna ay isa lamang
sa mga proyekto ng barangay
dito sa lugar namin.
Aba, naka-tatlong libong aso na daw
ang nabakunahan ng barangay!

Kaya't sa tinagal-tagal
natuloy na rin ang pagbakuna
nitong linggo lang nakaraan.

At ayan nandoon si Saver.

Mabait siyang sinamahan
ng kaibigan niyang tao.

Nabakunahan siya ng walang ka-arte arte.


At pagkatapos ng bakuna
tahimik rin siyang umuwi
kasabay ng ibang aso.

Samantala hirap na hirap naman
kaming mga houndsinheaven.
Iyan ang tawag sa amin kasi
Heaven ang pangalan ng bahay namin
at hounds ang turing sa amin
datapwat mestiso naman kami.

Hindi kasi kami sanay makihalubilo
sa ibang aso at mga tao sa paligid.
Kaya't sa tuwing inilalabas kami
sus, saksakan ng inggay at gulo.
Kaya nga madalas na lang
ipinatatawag ang beterinaryo
sa Heaven upang sa bahay na lang
ang pagbakuna at kung ano pa man.
Kasi talagang abala lang kami.
Sana sa katagalan
maging kagaya rin kami ni Saver.

Cool lang at hindi maligalig.