Thursday, March 8, 2012

Nasaan Na Po Si Sumo? (Where is Sumo?)


Sumo, nasaan ka ba?
Sumo, where are you?

Si Petrocelli po, nagbabalik at humihingi ng patawad . . .
It is Petrocelli here. I am back and I want to apologize . . .


Nakup, nahuli na ako! Wala na daw si Sumo. Nagpaalam na raw . . . Sumalangit nawa! Nakup, baka galit pa rin sa akin yon!
Oh no, I am late! They said Sumo passed away . . . Heaven help him! Oh, he must be angry with me still!


Sabi ng Lolo ko (hoy, may lolo din ako no!) masama raw magtanim ng galit at dalhin ito sa kamatayan mo! Nakup, Tandaan mo yan, Sweepy!
My grandfather told me (yes, I have a grandpa!) it is bad to hold grudges and carry your anger to your grave. Mark my word, Sweepy!


Sweepy: Woof Popsy, Petrocelli is back! And he looks like a ghost! What? What did you say, Popsy?

Sumo: Sabi ko huwag mong hukayin ang libing ko kasi wala ako diyan! Ano ka ba? At ako ang multo hindi si Petrocelli. Mukha lang talagang multo yan. Nya nya nya!!! Hay naku, bahala na kayo sa buhay nyo at patahimikin nyo na ako no!
Sumo: I said, do not disturb my grave because I am not there! What's wrong with you? And I am the ghost not Petrocelli. He really just look like a ghost, LOL! Oh, you better mind your own business and leave me alone!


Hay naku, wala pa ring pinagiba itong mag-ama na ito! Hanggang kamatayan, walang kasing baduy! Hoy, nasaan ang mga tao at gutom na ako no!
Oh my! This father and son team has not changed even when one is already dead. They are both as corny as ever! Hey, where are the people and I am hungry!