Monday, February 27, 2012

Sumo Ism 5Huwag mong hanapin ang nakaraan . . .
Do not look for the past . . .. . . at baka hanapin ka ng kasalukuyan . . .
. . . for the present might look for you . . .