Monday, December 12, 2011

Sleeping Beauty


Sa pagsikat ni haring araw . . .
As the king sun rises . . .


. . . hanggang sa paglubog niya sa gabi. . .
. . . until it sets at night . . .

Naroon lang ako . . . nakahimlay.
There I was . . . resting.