Saturday, December 3, 2011

Malamig Ang Simoy Ng Hangin (The Air Smell Cold)

(to the tune of whatever Christmas lullaby)


At maitim ang mukha ni Sumo . . .
And black is the face of Sumo . . .

Teka, mali ata!
Wait, I think its wrong!

. . . at maputi na ang mukha ni Sumo . . .
. . . and white is the face of Sumo . . .Matalim ang kuko ni Sumo . . .
Sharp are the nails of Sumo . . .


Kaya't huwag mong kulitin ni minsan . . .
That's why you should never pester him . . .

. . . at baka mapuruhan ka ng tunay na tunay!
. . . or you might get hit in real time!

Ang mahaba at maitim nagwawalis!
The long and the black is sweeping!

. . . at winalis ng buntot ang makulit ng lamok!
. . . and the tail swept the pesky fly away!

At kasing talas ng pandinig ang tulis ng tenga nya!
And his sharp hearing is as sharp as his ears!


. . . na dinig pati ang snoring ni Sweepy!
. . . and can hear even the snoring of Sweepy!


. . . na sadyang nagbibigay ng insomnia!
. . . the sound of which gives him insomnia!


. . . na hirap na nga makatulog sa init ng katanghalian!
. . . who already has a hard time sleeping at noon time!

Kamusta na ba ang Disyembre mo, bayan?
How is your December, people?