Friday, May 29, 2009

Tinamaan Ng Magaling!

Updated June 8, 2009.
Late English Translation by Pareng Diokno
By Special Request

Nakup!
Sinasabi ko na nga ba!
Malakas ang pakiramdam ko na mangyayari ito.
At nangyari na nga!
Oh, I knew it!
I had a strong hunch that this will happen.
And it did!


Eto ang dalawa kong anak:
These are my two pups:


. . . at iyan ang madalas gawin ng mga iyan.
. . . and that's what they usually do.Hindi sila nagmumukmuk.
Tipong bored, pero ang tutuo . . .
inaandaran ng katamaran
. . . at ka-asaran!
They are not moping around.
They are a bit bored, but the truth is . . .
they are feeling lazy
. . . and feeling angry!Maraming dahilan diyan:
There are many reasons for that:


1. Mainit (sobra-sobra-over-hot kaya)
1. Too hot (it is overly hot)

2. Makulimlim minsan pero walang ulan
at wala ring hangin (sover* init!)
*sover = sobra and over (supermax talaga!)
2. It gets cloudy but there's no rain
and there's no wind either (sover* hot!)
*sover = sobra (too much) and over (supermax really!)

3. Wala si Lui.
Nakup, kapag wala si Lui
wala ring papansin sa amin!
Aba, eh KSP** kami di ba?
Sover **kulang sa pansin kaya!
3. Lui is not here.
Gee, when Lui is not here
nobody will pay attention to us!
And we're KSP*, aren't we? Sover KSP!
Note: KSP means kulang sa pansin
or lacking in attention!


4. Asar ang isa sa kanila sa unan
na kamukha ng isa sa kanila.
(tingnan ninyong maigi ang picture!)
4. Somebody is angry at the pillow
who looks like one of them.
(watch the picture closely!)

5. Isa sa kanila . . . nawalan ng blog!
OMG*** !!!
OMG*** = Oh My Galis!
5. One of them . . . lost a blog!
OMG***= Oh, My Galis (Fleas)!


Nakup, iyan na nga ang nangyari.
Sover, OVER . . . to the highest level!
And that's what really happened.
Sover, OVER . . . to the highest level!


OO, nawala ang blog ni Sweepy!!!
O di ba pag-click mo wala?
Aba, ewan ko kung saan napunta!
Aba malay ko naman diyan.
Yes, Sweepy's blog is gone!!!
When you click on it, it's gone.
Geez, I don't know where it went!
How am I supposed to know these things?


Kaya ayan, over-sa-pagmumukmuk ang over-spoiled kong puppy na iyan. Naku, kahit na 7 years old na iyang anak ko na iyan mistulang bata, este tuta, pa rin iyang Sweepy na iyan. Waring feel niya tuta pa rin siya!
So there goes my overly spoiled puppy, moping too much. Gee, even if that pup of mine is already 7 years old, Sweepy acts like a kid, er, a puppy. Sweepy thinks he is still a puppy!

At eto naman ako:
And here I am:


Aba siyempre feeling Alpha di ba?
Feeling hari pa rin ng mundo!
Anong mundo kamo?
Anong hari?
And of course, I feel like an Alpha.
I feel like the king of the world!
Did you ask 'what world?'
King of what?


Eh di hari ng puso . . .
ng minamahal ko!
King of the heart of my love!At naghahari sa puso
ng mga anak ko
na siguradong mahal din ako!
And king of the heart of my puppies
who, I am sure, loves me back!


Pero mabalik sa blog ni Sweepy. . .
Nawala na mistulang . . . naglaho sa paningin ko . . . at ninyo!
Marahil iyan ang kababalaghan ng buhay.
Minsan nariyan ang blog mo.
Minsan wala . . . at nawawala!
At minsan . . . at madalas din . . .
sa tuwing nangyayari ito . . .
may isa riyan na nagwawala!
Susmaryosep!
But going back to the blog of Sweepy . . . It disappeared from my sight . . . and yours! Maybe that is the mystery of life. Sometimes your blog is there. Sometimes, it is not . . . and gets lost! And sometimes . . . and oftentimes too . . . every time this happens . . . somebody loses his mind!


Minsan.
Sometimes.Pareng Sumo: Mahirap pala gawin ang trabaho ni Bogart!

(Bogart's translation: Buddy Sumo: It is not easy to do Bogart's job!
And Diokno forgot to translate the post title so I will attempt to do it:
Tinamaan ng Magaling: Hit Like Mad! . . . Thanks Diokno!)