Saturday, November 8, 2008

SkyWatch Saturday!Mwa-haha!

Naku, walang hihirit dyan ha!
Hey, nobody's allowed to whine there!

Eh sa gusto kong tumingin ng ibang araw . . .
But I want to view the skies on other days . . .

. . . at sa tutuo lang,
nakalimutan ko mag-post kahapon!
and to be honest, I simply forgot to post yesterday!

Double mwahaha-hahah-haha!


Anyway, mukhang sabog naman ang skies, tulad ko!
Anyway, the skies looked vague just like me!