Thursday, November 20, 2008

Hay, Salamat ! Wala nang Bagyo!

Oh, thank God! The storms have passed!
Mabango ang simoy ng hangin at maaliwalas ang paligid.
Malapit na kasi ang Pasko . . .

The air smells clean and everything looks bright.
Christmas is almost here . . .Hmmm, amoy presko at kahit mainit ang panahon
mahangin naman at masarap silipin ang tanawin . . .

Hmmm, the air smells fresh and even if the weather is hot
it is windy and it feels good to watch the scenery . . .
Aba, tingnan mo ang baby!
Sus, ka-cute kaya!
Waring ako nuong tuta pa ako!
Hello, baby!

Oh, look at the baby!
He is soooo cute!
Just the way I looked
when I was just a puppy.
Hello, baby!!!


Hellllo, baby? Tingnan mo naman ako!
Hoy! Uuuuy, mukhang iiyak . . .
Nakup, mukhang iiyak nga . . .
Naku, lolo, ilayo na ninyo ang apo ninyo.
Ewan ko nga ba kung bakit masyadong takutin
eh ang kyut ko naman!

Hello, baby! Look at me!
Hey! Oh-oh, looks like he's going to cry . . .
Hey, Grandpa, why don't you bring your grandson away.
I don't understand why they get afraid of me
when I look so cute!