Thursday, October 30, 2008

Oras Na!

Oras na ng . . . Kabaliwan.
It is time for the . . . Loonies.
Translated by BogartAyan, tingnan mo iyan:
There, look at that:


Ang malaking kabaliwan at maling pag-intindi ng tunay na diwa ng Halloween ay nasa paligid ko na naman! O, PoongMahabagin! Patnubayan po ninyo ako sa mundong mababaw!
The biggest madness and the wrong understanding of the real essence of Halloween are all around me again! Oh, God of Mercy! Please guide me in a shallow world!


Hindi ko susuutin iyan!
I will not wear that!

Eh itsura ko pa lang, ka-sindak-sindak na!
Eh bakit ko pa pagtatakpan na isang katawa-tawa?
My looks alone is already shocking!
Why need to spruce it with something laughable?Para lang iyan sa mga bata, tuta, at isip-bata/tuta, tulad ng mga anak ko na siyang tuwang-tuwa magsuot ng mga ganyan.
They are only for kids, puppies, and those who are kids/puppies-at heart, just like my pups who both enjoy wearing stuff like that.


Pero ano ba talaga ang Halloween?
Bakit at kailan ba naging multo at ginawang nakakatakot na minsang mistulang katawa-tawa ang isang pagdiriwa na isang masayang kaganapan na binalot ng ating nakalipas? Ang matalinghagang nakalipas na minsang namuno ang Diyosang si Isis, ang unang nalikha sa pagsasama ng hangin at tubig. Ang pagsilang ni Isis na siyang nagsilang sa mundo. Ang mundong nagbuo ng tao, hayop, halaman . . . na siyang naging magulo, mapanira, at katawa-tawa sa kanilang kahinaan at kabaliwan.
Iyan ang totong kabaliwan!
Ang tutuong mundo natin ay hindi lamang nakikita sa kalye o mga lugar na nabahiran ng kasakiman ng tao. Ang tunay na mundo ay mistulang lihim, binabalot ang malimit na tulog nating puso na siyang pilit kinukubli ang ating pagkakaisa. . .

But what is Halloween?
Why and when did it became associated with ghosts and made to became a scary event that borders on the satirical celebration of a happy event of our past? The sacred past where once the Goddess Isis, created from the union of the air and water, ruled. When Isis gave birth, She gave birth to a world of people, animals, plants . . .which somehow became unruly, destructive and ironic in their weakness and madness.
The real world is not found in streets or places stained by people's greed. The real world is like a secret, wrapped by our somewhat sleeping hearts and pitifully hiding our real oneness . . .


Masayang Pagdiriwa sa mga kaibigan kong bruha!
A Merry Samhain to all my beloved witch friends!