Monday, August 11, 2008

Sa Mga Sumulat Sa Akin:Marami sumulat at nag-email sa akin
na pinupuna ang paggamit ko ng salitang
kagila-gilaslas.

Aba, mali daw ito.
"Kagila-gilalas" daw dapat.
Tinanong ko ang kaibigan kong si Lui
na siya namang tinanong
ang kaibigan niyang si Tony
at si Tony ang siyang nagsabi
na ang tamang salita ay
kagila-gilalas!

Kaya ayan isa isa kong pinapalitan
ang lahat ng salitang kagila-gilalas dito!

Salamat sa inyong pagpuna.
Naku, hindi ko naman inakala
na may nagbabasa rin pala ng kuwento ko
bagama't ako ay isang aso
maitim at masungit sa tingin
pero mapagmahal naman.

O sya, salamat sa mga sumulat
kay Nonoy, Ige, Marge at Tukmol
at lalo na po kay Ginoong Tony Perez
na siyang nagsabi kay Lui
kung ano na nga ang dapat kong gamitin.

Kagila-gilalas nga ang mundo.
At ako ay laging namamangha.