Sunday, November 20, 2011

Ang Araw Ko (My Day)


. . . ay lagi sa piling ng mga mahal ko . . .
. . . are spent with my loved ones . . .


Nagbabasa ng kung anu-ano.
Reading stuff.


Naghihintay.
Waiting.


Nagpapahinga.
Resting.


Ang araw ko . . .ay katulad ng araw ninyo!
My day is just like yours!

Ahahay buhay!
Ahhh life!