Saturday, January 17, 2009

Ang Bertdey Ko!


Aba siyempre nagbebertdey din ako no!
Noong ika-15 ng Enero, naging 9 na ako.
Noong araw ring iyon naging 8 naman ang anak kong si Bogart.
Oo, noong nag 1 year old ako naging tatay rin ako!
Sadyang mapaglaro ang tadhana. . .

Of course, I celebrate birthdays too! I turned 9 last January 15. That same day my pup Bogart turned 8. Yes, I became a father when I turned one! Fate has a way of playing tricks on us . . .
At dahil bertdey ko aba siyempre may cake, candle at kung anu-ano pa. At siyempre kinain ko rin ang cake ko! Naku, wag ka mag-alala. Sugar-free na mamon iyan. Alam mo naman na maraming bawal sa aming mga aso tulad ng tsokolate, asukal, mani, at kung anu-ano pa na madalas na sangkap ng mga cake. Balak ni Lui um-order at magpasadya ng cake para sa amin eh medyo nagkasakit siya. . . . naku, sabi ko wag na niyang isipin iyon. Hindi naman talaga mahalaga sa akin ang mga ito. Saka kahit hindi ko naman bertdey lagi naman kaming may ganito. . .

And because it is my birthday, there is a cake, candle and other stuff. And of course I ate my cake too! But don't worry. It is just a sugar-free bun. There are many dangerous ingredients in cakes like chocolates, sugar, nuts and others which are bad for dogs like us. Lui hoped to order a special cake for us but she got sick . . . but I told her not to worry about it. These stuff are not really important for me. Besides we always have these treats even if it is not my birthday.At etong pose na eto ay para sa iyo Happy!
And this pose is especially for Happy!

Naku si Happy ang nagbigay niyan sa akin. Salamat Happy! Pamasko niya ang pulang unan na iyan pero tama naman dumating ng bday ko so tipong, aba parang pasko ulit! Kaya't totoo nga ang nababasa mo sa taas. Malapit na ulit ang Pasko. Aba sa isang idlap, matak mong 9 na ako! Parang kailan lang tuta lang ako pero ngayon malapit na akong mag-10! Kung bibilangin mo sa edad ng tao, 63 na ako! Oo, senior citizen na ako! Kaya't sa susunod na dilat ko, sigurado Pasko na muli!

Happy gave this to me. Thank you Happy! This red pillow is her Christmas gift but it arrived on my birthday so it was like Christmas all over again! That's why don't be surprised at what you read up there: "Malapit Na Ulit Ang Pasko" Christmas is almost here. At a blink of an eye I am 9 years old! It seemed only yesterday when I came here as a puppy and soon I will turn 10! I am around 63 in human years. Yes, I am a senior citizen now! When I blink my eyes again it will be Christmas again!Pero mukha bang senior citizen iyang postura na yan?
But does this look like a senior citizen?


Aba teka. Maputi na nga ang buhok ko. Pero maliksi pa rin ako. At ako pa rin ang pinakamabilis tumakbo sa pamilya ko. Sa maniwala ka o hindi . . .

But wait. I do have white hairs but I am still quick and I am still the fast runner among my family. . .


Mabilis na nga lumipas ang mga araw. Aba sa ilang buwan na lang, birthday na ni Sweepy sa Marso 18. Noong Marso rin ako iniwan ng pinakamamahal kong asawang si Pica. Malungkot isipin pero masaya na rin kasi hindi ko siya nakitang naghirap at marami kaming masasayang gunitain. Hay, tenkGod, nakaraos na naman ang isang taon sa buhay ng isang asong itim!

Time flies so fast. Soon it will be Sweepy's birthday on March 18. In March I lost my great mate Pica. It is sad to remember but since I did not see her suffer and we had a lot of fun, happy times together, it was also happy reminiscing for me. Thank you God for another year in the life of a black dog!